Társaságunkról

A genetika különböző területeit művelő vagy az iránt érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján működő szakmai-tudományos egyesület vagyunk. Elsődleges célunk a humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elősegítése.

Elnök (2021-2023)

Prof. Dr. Molnár Mária Judit

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Tel: +36 (1) 459 1483

Fax: +36 (1) 459 1492

Email: molnar.mariajudit@med.semmelweis-univ.hu

Leköszönt elnök (2021-2023)

Dr. Balogh István

Debreceni Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetikai Tanszék

Tel: +36 (52) 340 006

Fax: +36 (52) 417 631

Email: balogh@med.unideb.hu

Választott elnök (2021-2023)

Prof. Dr. Patócs Attila

Országos Onkológiai Intézet

Tel: +36 (1) 224 8600

Email: patocs.attila@med.semmelweis-univ.hu

Titkár (2021-2025)

Dr. Szegedi Márta

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Tel: +36 (1) 459 1483

Fax: +36 (1) 459 1492

Email: szegedi.marta@med.semmelweis-univ.hu

Leköszönt titkár (2021-2025)

Dr. Ujfalusi Anikó

Debreceni Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetikai Tanszék

Tel: +36 (52) 340 006

Fax: +36 (52) 417 631

Email: ujfalusi.aniko@med.unideb.hu

Kincstárnok (2021-2023)

Dr. Molnár-Érsek Barbara

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Tel: +36 (1) 210 2930

Email: ersekbar@gmail.com

Vezetőségi tagok

Dr. Hadzsiev Kinga (2021-2023)

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Genetikai Intézet

Tel: +36 (72) 536 000/37869

Email: hadzsiev.kinga@pte.hu

Dr. Török Olga (2021-2023)

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tel: +36 (52) 411 600/54983

Email: to@med.unideb.hu

Dr. Tory Kálmán (2021-2023)

Semmelweis Egyetem, ÁOK, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Tel: +36 (1) 334 3186

Email: tory.kalman@med.semmelweis-univ.hu

Társaságunk céljai
 • A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elősegítése.

 • A fenti tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása, és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé.

 • Módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása.

 • Tudományos konferenciák rendezése, továbbképző tanfolyamok rendezése diplomások és szakdolgozók számára.

 • Működési területünkön összehangoljuk a tagok tevékenységét az alapelvek szellemében és azok megvalósítása érdekében.
Társaságunk tevékenységei
 • Folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat az időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról és programokról, döntésekről szabályozásokról, különös tekintettel a tag szakterületére.

 • Elősegítjük tagjaink részvételét szakmai rendezvényeken.

 • Publikációs tevékenységet folytatunk, amelynek célja szakmai anyagok megjelentetése, a genetikai szakterületek munkafeltételeinek javítása, és a társadalmi megbecsülés előmozdítása. Részt veszünk a közvélemény gyors és szakszerű tájékoztatásában a médiák segítségével.

 • Társaságunk elősegíti a genetika területén regionális- és országos szintű szakmai, tudományos, oktatási, továbbképzési és társadalmi feladatok ellátását.

 • Ennek érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a genetika szakterületeit érintő törvények, jogszabályok és döntések előkészítésében, kidolgozásában, illetve azok módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn a minisztériumokkal, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel (GYEMSZI) a szakmai kollégiummal, a Társadalombiztosítás intézményeivel, az egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával.

 • Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgozunk ki.

 • Kapcsolatot létesítünk és tartunk fenn, valamint együttműködünk más nemzeti- és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal és egyesületekkel. Segítjük és összehangoljuk a tagok ilyen irányú tevékenységét.