Tagsági információk

A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki a genetika valamelyik tudományágának művelője, alkalmazója, vagy a szakterület irányába különös érdeklődést mutat. Társasági viszony létesítése iránt kérelmet az elnök felé kell benyújtani. Az elnök a belépésről egyszemélyben dönt, döntését a Vezetőség a következő Vezetőségi ülésen hagyja jóvá.

MHGGT Tagdíjak

Szakorvos, Ph.D. fokozattal rendelkező kutató és laboratóriumi szakember: 4000 Ft

Rezidens, Ph.D. hallgató, egyetemi hallgató, szakdolgozó, nyugdíjas: 2000 Ft

Bankszámlaszám: 11731001-20147789-00000000
Az átutaláson a következő adatot kérjük feltüntetni:
Kedvezményezett neve: MHGT
Közlemény rovat: „2024. évi MHGGT tagdíj”

Amennyiben számlát szeretne kérni, kérjük előre jelezze a kincstárnok felé. Ebben az esetben a közlemény rovatban tüntesse fel a számla számát is.
Tagdíjbefizetési határidő: az alapszabálynak megfelelően, minden év december 31.