Impresszum

Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/b

Telefon: +36 (1) 459 1483

Bankszámlaszám: 11731001-20147789-00000000

Adószám: 19000486-1-06

 

Weboldal üzemeltetője:

Future Management 

Cím: 4028 Debrecen, Simonyi út 36.

Tel: +36 30 454 8164

Web: https://futuremanagement.hu/

 

Adatkezelési tájékoztató:

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a weboldalra történő regisztráció/belépés során kezelésébe került személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint nem teszi közzé. 

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak: 

  • A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet. 
  • Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság weboldalán megadott adatokat az FMarketing Kft.  (székhely: 4200, Hajdúszoboszló, Hajnal utca 22.; adószám: 25764781-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-028224, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága) kezeli. 

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság, valamint az FMarketing Kft. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. 

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság és informatikai háttérszolgáltatója a Future Management az Ön adatait bizalmasan kezeli, rendszereiket, valamint informatikai háttérstruktúrájukat úgy alakították ki, hogy az adatok védelmét az elvárható módon biztosítsák. Adatvédelmi eljárásaink teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi törvény előírásainak. A Future Management adatvédelmi nyilatkozata elérhető az alábbi linken: https://futuremanagement.hu/adatvedelem/